Cartell 2019

CARTEL LA PEDALS DE CLIP 2019
Foto @lluismanelen, disseny @carsol