Cartel 2019

CARTEL LA PEDALS DE CLIP 2019
Foto @lluismanelen, diseño @carsol