Poster 2019

CARTEL LA PEDALS DE CLIP 2019
Foto @lluismanelen, design @carso